[1]
Flis-Świeczkowska, M.M. 2021. Pełnomocnik małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym - postulaty de lege ferenda. Studia Prawnoustrojowe. 52 (maj 2021). DOI:https://doi.org/10.31648/sp.6616.