[1]
Łaszczyca, G. 2021. Realność terminu załatwienia sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym: The reality of time limits for the settlement of cases in general administrative proceedings. Studia Prawnoustrojowe. 54 (grudz. 2021). DOI:https://doi.org/10.31648/sp.6683.