[1]
Węgierski, M. 2021. Dematerializacja akcji spółek niepublicznych – ewolucja czy rewolucja?. Studia Prawnoustrojowe. 53 (wrz. 2021). DOI:https://doi.org/10.31648/sp.6795.