[1]
Bendorf-Bundorf, M. 2021. Otrzymywanie dotacji celowych przez fundacje i stowarzyszenia a status podmiotu prawa publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Studia Prawnoustrojowe. 54 (grudz. 2021). DOI:https://doi.org/10.31648/sp.6903.