[1]
Lubiszewski, M. 2021. Zaległość podatkowa jako podstawa wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Studia Prawnoustrojowe. 53 (wrz. 2021). DOI:https://doi.org/10.31648/sp.6941.