[1]
Topilskaya , E.V. i Ialyshev, S.A. 2021. Криминолого-криминалистическая характеристика oрганизованной преступности в спорте: Kryminologiczna i kryminalistyczna charakterystyka przestępczości zorganizowanej w sporcie. Studia Prawnoustrojowe. 53 (wrz. 2021). DOI:https://doi.org/10.31648/sp.6949.