[1]
Franusz, A. 2021. Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonariusza publicznego z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej. Studia Prawnoustrojowe. 53 (wrz. 2021). DOI:https://doi.org/10.31648/sp.6952.