[1]
Borkowska, K. 2021. Namowa i pomoc do samobójstwa w polskim i austriackim prawie karnym – rozważania komparatystyczne. Studia Prawnoustrojowe. 54 (grudz. 2021). DOI:https://doi.org/10.31648/sp.7061.