[1]
Cora, Łukasz 2021. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 lutego 2020 r., sygn. akt V KK 80/19, dotycząca oddalenia wniosku dowodowego o ponowne przesłuchanie małoletniegoenie wniosku dowodowego o ponowne przesłuchanie małoletniego. Studia Prawnoustrojowe. 54 (grudz. 2021). DOI:https://doi.org/10.31648/sp.7079.