[1]
Kimla, A. 2021. Analiza ryzyka rozpadu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – casus Szkocji. Studia Prawnoustrojowe. 54 (grudz. 2021). DOI:https://doi.org/10.31648/sp.7164.