(1)
Juszka, K.; Juszka, K. Analiza Przeprowadzania oględzin W Sprawach zabójstw Jako Metoda Badawcza Wykonywania czynności Kryminalistycznych. SP 2020.