(1)
Łachacz, O.; Adamczyk, M. Postulaty De Lege Ferenda W Zakresie środowiskowych aspektów Legalizacji przedsięwzięć Budowlanych. SP 2020.