(1)
Chrostowska, M. Niewykonanie a nienależyte Wykonanie zobowiązania – Wybrane Uwagi. SP 2019, 35-49.