(1)
Ostrzechowski, B. Data początkowa Naliczania Odsetek Za opóźnienie W zapłacie Odszkodowania I zadośćuczynienia. SP 2019, 341-354.