(1)
Majer, T. T. Glosa Do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Olsztynie Z 14 Stycznia 2020 r., Sygn. Akt I SA/Ol 749/19. SP 2021.