(1)
Kryniecka-Piotrak, A. K. Prawo Naturalne Jako Prawo Kultury W ujęciu Gustawa Radbrucha. SP 2021.