(1)
Lewandowski, P. Creating a Commercial Company on the Example of a Limited Liability Company - about the Role of an Advocate: Tworzenie spółki Handlowej Na przykładzie spółki Z Ograniczoną odpowiedzialnością – O Roli Adwokata. SP 2021.