(1)
Zwolak, S. Łukasz. Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z 11 Stycznia 2018 r., Sygn. Akt II OSK 1103/17: Gloss to the Decision of the Supreme Court’s of 11 January 2018 (II OSK 1103/17). SP 2021.