(1)
Kazimierczuk, M. Wsparcie Inwestycji przywracających Potencjał Produkcji Rolnej W Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (rozwiązania Prawne I Praktyka). SP 2021.