(1)
Siwior, P. Prawa człowieka a Zmiany Klimatu – Perspektywa ONZ. SP 2021.