(1)
Siermińska-Warczak, C. Pomniejszenie Podstawy Wymiaru Emerytury Powszechnej Kobiet Urodzonych W Latach 1949-1952 pobierających Emeryturę wcześniejszą. SP 2021.