(1)
Polaczuk, P. Głośne Dzwony kościelne Jako Szkodliwe oddziaływanie Na środowisko W Niemieckim porządku Prawnym. Kilka Uwag. SP 2021.