(1)
Kuczkowski, P.; Pawłowski, P. Glosa Krytyczna Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z 17 Sierpnia 2017 r., Sygn. Akt II GSK 1041/17. SP 2021.