(1)
Świerczewska-Gąsiorowska, A. Przestępczość osób Starszych – Wybrane Aspekty Kryminologiczne. SP 2021.