(1)
Romańczuk-Grącka, M. Gaslighting Jako Forma Przemocy Psychicznej. SP 2021.