(1)
Flis-Świeczkowska, M. M. Pełnomocnik małoletniego Pokrzywdzonego W postępowaniu Karnym - Postulaty De Lege Ferenda. SP 2021.