(1)
Kuźmicz, M. M. Analiza I porównanie przepisów Prawa Polskiego Z Regulacjami Unii Europejskiej W Zakresie Zwalczenia Prania pieniędzy W Cyfrowym świecie. SP 2021.