(1)
Jurgielewicz-Delegacz, E. Wybrane Kategorie przestępczości W Krajach członkowskich Unii Europejskiej W świetle Danych Statystycznych Eurostatu. SP 2021.