(1)
Łaszczyca, G. Realność Terminu załatwienia Sprawy W ogólnym postępowaniu Administracyjnym: The Reality of Time Limits for the Settlement of Cases in General Administrative Proceedings. SP 2021.