(1)
Szczechowicz, J. . Pominięcie Przez sąd Drugiej Instancji Nowych faktów I dowodów Przytoczonych Przez Interwenienta Ubocznego, wstępującego Do Sprawy W Trakcie postępowania Apelacyjnego. SP 2021.