(1)
Bendorf-Bundorf, M. Otrzymywanie Dotacji Celowych Przez Fundacje I Stowarzyszenia a Status Podmiotu Prawa Publicznego W Rozumieniu Ustawy Prawo zamówień Publicznych. SP 2021.