(1)
Giedrewicz-Niewińska, A. Krystyna Ziółkowska, Miejsce Pracowniczego obowiązku dbałości O Dobro zakładu Pracy wśród Podstawowych obowiązków Pracowniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2021, Ss. 267. SP 2021.