(1)
Solodov, D.; Lewandowska, E. Zasadność Sporu odnośnie Nowej Definicji zgwałcenia – Uwagi Na Tle Proponowanych Zmian. SP 2021.