(1)
Suknarowska-Drzewiecka, E. Obowiązek współdziałania Wierzyciela Przy Wykonywaniu zobowiązania a obowiązki Pracownika Wobec Pracodawcy W Stosunku Pracy. SP 2021.