(1)
Lubiszewski, M. . Zaległość Podatkowa Jako Podstawa Wykluczenia Wykonawcy Z postępowania O Udzielenie zamówienia Publicznego. SP 2021.