(1)
Topilskaya , E. V.; Ialyshev, S. A. Криминолого-криминалистическая характеристика oрганизованной преступности в спорте: Kryminologiczna I Kryminalistyczna Charakterystyka przestępczości Zorganizowanej W Sporcie. SP 2021.