(1)
Franusz, A. Odpowiedzialność Odszkodowawcza Funkcjonariusza Publicznego Z tytułu Szkody wyrządzonej Przy Wykonywaniu władzy Publicznej. SP 2021.