(1)
Borkowska, K. Namowa I Pomoc Do samobójstwa W Polskim I Austriackim Prawie Karnym – rozważania Komparatystyczne. SP 2021.