(1)
Cora, Łukasz. Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z 27 Lutego 2020 r., Sygn. Akt V KK 80/19, dotycząca Oddalenia Wniosku Dowodowego O Ponowne przesłuchanie małoletniegoenie Wniosku Dowodowego O Ponowne przesłuchanie małoletniego. SP 2021.