(1)
Daśko, N. Nowelizacja Kodeksu Karnego Z Dnia 20 Kwietnia 2021 R. W Zakresie przestępstw związanych Z Terroryzmem. Uwagi Na Tle Implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/541. SP 2021.