(1)
Różański, M. T. Podstawy Prawne Nauczania Religii W szkołach W Okresie kształtowania Się II Rzeczpospolitej. SP 2021.