(1)
Jurgielewicz-Delegacz, E. Bezpieczeństwo W Ruchu Drogowym W Krajach członkowskich Unii Europejskiej. SP 2021.