(1)
Kimla, A. Analiza Ryzyka Rozpadu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej – Casus Szkocji. SP 2021.