(1)
Kruś, M.; Tychmanowicz, K. . Ramy Prawne Utraty Statusu odpadów W Polsce. SP 2021.