(1)
Misztal, P. Zdalne Posiedzenia Aresztowe W Trybie Art. 250 § 3b–3h Kodeksu postępowania Karnego. Uwagi De Lege Lata I De Lege Ferenda. SP 2021.