Chlebowicz, P. (2019). Działania ISIS wymierzone przeciwko światowemu dziedzictwu kulturowemu. Studia Prawnoustrojowe, (43), 23–34. https://doi.org/10.31648/sp.4590