Łazarewicz, S. (2020). Legitymacja czynna wspólników do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5275