Łachacz, O., & Adamczyk, M. (2020). Postulaty de lege ferenda w zakresie środowiskowych aspektów legalizacji przedsięwzięć budowlanych. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5276