Ostrzechowski, B. (2019). Data początkowa naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania i zadośćuczynienia. Studia Prawnoustrojowe, (46), 341–354. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5349