Karaźniewicz, J. (2020). Przeszukanie osoby i tzw. czynności podobne do przeszukania jako uprawnienia funkcjonariuszy Policji. Studia Prawnoustrojowe, (49). https://doi.org/10.31648/sp.5855